Stanowisko Wójta Gminy w sprawie planowanego referendum

blog-img-08

W dniu 7 czerwca 2013 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęło powiadomienie ozamiarze wystšpienia z inicjatywš przeprowadzenia referendumlokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Żórawina oraz Rady GminyŻórawina. Inicjatorzy referendum zamiar odwołania Wójta Gminy orazRady Gminy Żórawina uzasadniajš złym gospodarowaniem mieniem gminyoraz niewypełnieniem obietnic wyborczych.


ZŁE GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINY

ZARZUTY ZAWARTE WUZASADNIENU SĽ NIEPRAWDZIWE I GODZĽ W DOBRE IMIĘ WŁADZ SAMORZĽDOWYCH.

Udostępnij: