Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

blog-img-08

W załączeniu skan sprawozdania.

Udostępnij: