Spotkanie z przedstawicielami „Wód Polskich”

PL WODY 2024.03.28

W dniu 27 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy Żórawina odbyło się spotkanie Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny w Oławie, z Panią Kierownik -Klaudią Kuterą oraz specjalistą Joanną Zaleńską.

Spotkanie dotyczyło zacieśnienia współpracy między podmiotami w szczególności dotyczące regulacji  konserwacji rzeki Ślęzy, oraz czyszczenia pozostałych rzek i ceków wodnych przepływających przez teren Gminy Żórawina. Obecny ich stan wymaga pilnego udrożnienia.

Jednoznacznie stwierdzono, że środki z budżetu Państwa na inwestycje oraz bieżącą konserwację rzek,  są niewystarczające i nie pokrywają podstawowych potrzeb melioracyjnych.

Wypracowano wspólne stanowisko o zwrócenie się z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o  zwiększenie funduszy na ten cel.

W roku bieżącym przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym udało się usunąć większość  zatorów i tam powstałych na rzekach Ślęza oraz Żurawka które były zgłaszane przez mieszkańców jak i samorząd.

Udostępnij: