Spotkanie przedstawicieli Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

blog-img-08

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 2014-2020

We wtorek 5 sierpnia 2014 roku w Muzeum Powozów w Galowicach odbyło się robocze spotkanie sygnatariuszy porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia oraz 14 gmin sąsiadujących: Gmina Siechnice, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Miasto i Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleœnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Oleœnica, Gmina Oborniki ŒŚląskie oraz gospodarz – Gmina Żórawina. Celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań podziału śœrodków unijnych na inwestycje zintegrowane, omówienie budżetu. Uzgodniono, że podział funduszy dokonywany będzie zgodnie z liczbą mieszkańców, przy założeniu, że Wrocławiowi przypadnie 65%, natomiast gminom 35% z całkowitej puli 308,8 mln euro.

Było to pierwsze spotkanie wyjazdowe. Dotychczas wszystkie odbywały się we Wrocławiu. Była to okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę równomiernego rozwoju całego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem specyfiki każdego z samorządów.
Po zakończeniu cz궜ci merytorycznej, której tematem były priorytety wspólnych projektów oprowadzono gośœci po muzeum oraz poczęstowano potrawami tradycyjnymi.
Mateusz Królewicz

 

Więcej informacji na temat ZIT WrOF

 

Udostępnij: