Spotkanie konsultacyjne dla projektu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026

blog-img-08

W dniu 17.01.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury przy Al. Niepodległości 6 w Żórawinie odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do uczestnictwa w prezentacji dotychczasowych prac nad dokumentem. 

Udostępnij: