Spotkanie informacyjne w sprawie budowy/rozbudowy autostrady A4

Road Construction Series

W związku z opracowywaniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej i Programem Funkcjonalno- Użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. :

Budowa/ rozbudowa autostrady A4 Legnica Południe (z węzłem) – Wrocław Wschód (bez węzła)/ węzeł Stary Śleszów (z węzłem) i budowa drogi ekspresowej S5 Sobótka- Bolków

uprzejmie informujemy o mającym się odbyć zdalnie w dniu 16.02.2022r o godz. 16:00, w systemie wideokonferencji (przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji), spotkaniu informacyjnym.

Link do spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej zadania pod adresem www.a4-s5-stesr.pl

Na w/w stronie internetowej zostały zamieszczone materiały dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

Udostępnij: