Spotkanie informacyjne w sprawie budowy instalacji solarnych

blog-img-08

29.04.2015 roku (œroda) o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbędzie się SPOTKANIE INFORMACYJNE organizowane przez Urzšd Gminy w Żórawinie w sprawie:

dofinansowania na budowę mikroinstalacji Prosumenckich w ramach PROW 2007-2013 – nawet do 90 % wartoœci instalacji.

Dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” na instalacje solarne.
Jest to program pilotażowy, obejmuje końcówkę funduszy unijnych z lat 2007-2013r.

Ulotka informacyjna

href=”http://www.zorawina.pl/www/pliki/aktualnosci/20150427_deklaracja_uczestnictwa.doc”> Deklaracja uczestnictwa

Udostępnij: