Spotkanie dla rolników z przedstawicielami KRUS

blog-img-08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R we Wrocławiu ZAPRASZA ROLNIKÓW Z GMINY ŻÓRAWINA do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 05.04.2011 o godz 17.00 w œwietlicy wiejskiej w PRZECŁAWICACH.

Program spotkania:
-informacja o działalnoœci KRUS
-zagadnienie zwišzane z prewencjš wypadkowš i rehabilitacjš leczniczš.

Spotkanie podsumowane zostanie konkursem dla uczestników.
Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
Regulamin konkursu dostępny u organizatorów konkursu.

Organizator spotkania:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny we Wrocławiu

e-mail: wroclaw@krus.gov.pl
ul. Powstańców Œlšskich 62, 53-333 Wrocław
tel. Centrala (0-71) 367-18-44, 367-45-71,
Informacja 367-85-18, 367-59-71;
fax 367-29-38

Udostępnij: