Skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 346 i 395

243484660_2911768665740963_702528222838808585_n

W dniu wczorajszym na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 346 i 395 w Starym Śleszowie odbyła się wizja terenowa w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przedmiotowym skrzyżowaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Jan Żukowski Wójt Gminy Żórawina, Tomasz Gracz Zastępca Wójta oraz Michał Duszyński Przewodniczący Rady Gminy. Pan Wójt przedstawił problematykę z jaką mamy do czynienia na przedmiotowym skrzyżowaniu, w szczególności chodzi o znaczny wzrost ilości wypadków, kolizji i innych zdarzeń drogowych. Kolejnym problem jest brak zatok autobusowych, przejść dla pieszych dla osób korzystających z komunikacji publicznej oraz częste przekraczanie przez kierujących dozwolonych prędkości. Obecni na wizji wspólnie ustalili, że analizie poddana zostanie możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości dla pojazdów zbliżających się do skrzyżowania szczególnie od strony Wrocławia i Strzelina. Ponadto w trybie pilnym odtworzone zostanie oznakowanie poziome a przed skrzyżowaniem na jezdni wymalowany zostanie dodatkowo napis STOP (prace te zostały wykonane jeszcze tego samego dnia za co bardzo dziękujemy).

Inspektorzy terenowi obecni na wizji rekomendować będą kierownictwu DSDiK podjęcie działań w celu budowy ronda wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą (zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych). Gmina Żórawina złoży w tej sprawie wniosek o ujęcie w przyszłorocznym budżecie Województwa Dolnośląskiego środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

Informacje przygotował: Tomasz Gracz

Udostępnij: