Selektywna zbiórka odpadów ze szkła i plastiku systemem workowym w Gminie Żórawina

blog-img-08

Szanowni Klienci WPO ALBA!

Informujemy, iż w zwišzku z licznymi zapytaniami dotyczšcymi terminu rozpoczęcia odbioru worków na selektywnš zbiórkę rozdawanych wœród naszych klientów od 1.03.2012 r. regularny odbiór rozpoczniemy z dniem:

– 17.03.2012r. – w miejscowoœciach, które majš przypisany wywóz w 3-ciš sobotę miesišca,

– 07.04.2012r. – w miejscowoœciach, które majš przypisany wywóz w 1-szš sobotę miesišca.

Klientów, którzy wystawili worki w 1 sobotę tj. 3-ciego marca, informujemy, iż zostanš przez nas odebrane w bieżšcym tygodniu, w sobotę 10.03.2012r.

Od kwietnia wywóz będzie się odbywał według podanego wczeœniej harmonogramu.

Zachęcamy do pełnego zaangażowania w selektywnš zbiórkę szkła i plastiku!

Z wyrazami szacunku
WPO ALBA

Udostępnij: