Ruszajš bezpłatne szkolenia dla właœcicieli i pracowników obiektów turystycznych z powiatów wrocławskiego i jaworskiego

blog-img-08

W ramach projektu „Efektywne promowanie i prowadzenie oœrodków turystycznych” dofinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, właœciciele i pracownicy obiektów turystycznych (m.in. agroturystyki, hotele, pensjonaty, oœrodki wypoczynkowe) z powiatów wrocławskiego i jaworskiego mogš od wrzeœnia uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach między innymi na temat: pozyskiwania klientów, tworzenia stron internetowych, tworzenia programów lojalnoœciowych, doskonałej obsługi klienta, a także językowych (niemiecki i angielski na różnym poziomie zaawansowania).

Uczestnicy projektu będš mieli także niepowtarzalnš okazję skorzystania z bezpłatnych porad eksperta, który przyjedzie do obiektów bioršcych udział w projekcie i podpowie jakie zmiany warto wprowadzić, aby niewielkim kosztem przycišgnšć więcej goœci.

Nad wysokim poziomem realizowanych szkoleń będzie czuwała firma ODiTK Szkolenia, jedna z największych i najbardziej doœwiadczonych firm szkoleniowych w Polsce.

Informacje na temat możliwoœci wzięcia udziału w projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.szkoleniadlaturystyki.pl
Zgłoszenia sš przyjmowane drogš mailowš: kontakt@szkoleniadlaturystyki.pl oraz telefonicznie: 58 326 24 20.

Zapisy trwajš do 28 sierpnia 2012r. Liczba miejsc: 15.

Serdecznie zapraszamy

Projekt współfinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij: