ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 17 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda dolnośląski_orzeł PL

z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego:

Udostępnij: