Rozporządzenie nr 24 Wojewody Dolnośląskiego

ASF dzik 1

z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

Udostępnij: