ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WROCŁAWIU – wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego

chicken-g2de721342_1920

Szanowni Mieszkańcy,

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Poniższe reguły postępowania dotyczą w szczególności właścicieli drobiu, nawet przydomowych kurników.

Na mocy Rozporządzenia obszar powiatu wrocławskiego został włączony w strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków.

Na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1:

1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych
zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;


2) karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia
dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą
przeznaczoną dla drobiu;


3) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach
i konkursach.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu nr 1/2023 (w załączniku).

Udostępnij: