ROZKŁADY JAZDY TRAKO OD 1 WRZEŚNIA

blog-img-08

W załączeniu przedstawiamy rozkłady jazdy autobusów firmy TRAKO, które będą obowiązywać od 1 września na linii uzupełniającej oznaczonej jako 513.

Od 1 września wprowadzamy ponadto nową taryfę, ujednolicając zasady odpłatności za przejazdy na terenie Gminy Żórawina w następujący sposób:

1. Dzieci oraz młodzież szkolna mogą korzystać z przejazdów bezpłatnych do 21 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole, poświadczeniem uprawnienia do przejazdu bezpłatnego jest dokument stwierdzający wiek dziecka.

2. Wprowadzamy nowe bilety gminne:

miesięczne w cenie: normalny – 60zł oraz ulgowy – 30zł,

jednorazowe w cenie: normalny – 3zł, ulgowy – 1,50zł.

Umożliwią one dojazd do autobusów komunikacji podmiejskiej i przesiadkę w Żórawinie albo Karwianach.

Z uprawnienia do ulgowego przejazdu mogą skorzystać studenci, osoby niepełnosprawne oraz emeryci i renciści.

3. Zasady odpłatności za przejazd poza terenem Gminy Żórawina pozostają w gestii firmy TRAKO.

W autobusach nie są honorowane bilety komunikacji miejskiej we Wrocławiu oraz bilety wydane przez firmę DLA na linie 903 i 913, ponieważ kursy linii 513 i 523 na terenie miasta realizowane są na zasadach komercyjnych.

Udostępnij: