Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żórawinie

blog-img-08

Realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Umowa została zawarta 28.10.2009 r., kwota przyznanej dotacji wyniosła 6 701 647,05 zł co będzie stanowić 78,99% całości inwestycji.
W chwili obecnej trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

05.05.2010 r.
Wójt Gminy Żórawina podpisał umowę na realizację zadania polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żórawinie”. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD Edward Rataj z siedzibą 62-800 Kalisz ul. Karpacka 12. Prace rozpoczną się w czerwcu b.r. a zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest na sierpień 2011 r.

11.06.2010 r.
Na terenie budowy pojawiła się tablica informacyjna promująca projekt.
Prace przy „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żórawinie” przebiegają zgodnie z harmonogramem. W chwili obecnej prowadzone są roboty ziemne.

15.10.2010 r.
Na placu budowy kontynuowane są prace związane z budową budynku technicznego, budynku z urządzeniami mechanicznego podczyszczania ścieków, oraz bloków biologicznych.

15.01.2011 r.
W roku 2010 wykonano prace za ponad 2 mln 700 tyś złotych co stanowi 31 % wartości całej inwestycji. W chwili obecnej prowadzone są prace przy, budynku technicznym, bloku biologicznym oraz rurociągach między obiektowych.

15.03.2011 r.
Na placu budowy kontynuowane są prace związane z budową i wyposażeniem budynku technicznego oraz bloków biologicznych. Stan zaawansowania prac to ponad 40%. Rozpoczęły się również intensywne prace elektryczne.

20.04.2011 r.
Na placu budowy rozpoczęto roboty drogowe.

25.05.2011 r.
Na placu budowy trwają roboty drogowe oraz instalacyjne przygotowujące obiekt do rozruchu.

24.06.2011 r.
Rozpoczął się rozruch nowych bloków biologicznych.

29.07.2011 r.
Roboty drogowe (układanie masy bitumicznej), zagospodarowywanie terenu.

20.08.2011 r.
Zakończyły się roboty budowlane, trwają przygotowania do odbioru końcowego.

29.11.2011 r.
Dnia 29.11.2011 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Żórawinie.
W uroczystości wzięli udział: Starosta Powiatu Wrocławskiego , Wójtowie i Burmistrzowie sąsiednich gmin, radni i sołtysi Gminy Żórawina pracownicy GZGK oraz Urzędu Gminy.
Obiekt poświęcił Ks. Proboszcz Adam Andrejczuk.

Udostępnij: