Remont świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w miejscowości Węgry

blog-img-08

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Wysokość dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Termin zakończenia realizacji inwestycji – grudzień 2013 r..

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rewitalizację miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Węgry-Brzeście-Marcinkowice. Świetlica jest miejscem spotkań i życia społeczno-kulturalnego wsi, jej przebudowa przyczyniła się do wzrostu aktywności społeczności wiejskiej, pobudzenie do działania oraz integrację.
W ramach inwestycji: zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano sanitariaty, wymieniono okna, drzwi i pokrycie dachowe, odnowiono elewację zewnętrzną budynku oraz zainstalowano ogrzewanie elektryczne. Remontowi poddano także: salę widowiskową, scenę z pomieszczeniem dla aktorów, kuchnię, korytarze, pomieszczenie podawcze oraz strefę wejścia do budynku.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym przywrócono pierwotną funkcję obiektu.

Tomasz Gracz

Udostępnij: