Remont przejazdu kolejowego pomiędzy Żernikami Wrocławskimi a Turowem

blog-img-08

Informujemy, że od 12 do 15 sierpnia br. trwać będzie remont przejazdu kolejowego pomiędzy miejscowościami Żerniki Wrocławskie i Turów.

W związku z robotami zamknięta zostanie droga wojewódzka nr 395 relacji Wrocław-Strzelin.

Na czas prowadzonych prac wyznaczono następujące objazdy:

Dla pojazdów o masie poniżej 12 ton:
Objazd B1 – od strony Żernik Wrocławskich przez Świętą Katarzynę, Sulimów i Okrzeszyce do Wojkowic,
Objazd B2 – od strony Strzelina w Wojkowicach do miejscowości Żórawina, z której drogą powiatową 1954D kierowcy dojadą do Wrocławia.
Pojazdy komunikacji zbiorowej poruszać się będą trasami objazdów B1 lub B2.

Dla pojazdów o masie powyżej 12 ton:
Objazd od strony Strzelina poprowadzono alternatywnie dwoma drogami w celu odciążenia Oławy:
Objazd A1 – drogą krajową nr 39 w kierunku Łagiewnik i dalej drogą krajową nr 8 do Wrocławia
Objazd A2 – drogami wojewódzkimi 396 i 346 przez Oławę DK94
w kierunku Wrocławia.

Objazd z Iwin w kierunku Strzelina skierowany został na Wschodnią Obwodnicę Wrocławia, a następnie drogą krajową 94 do Oławy, w której nawiązując się do istniejącego oznakowania prowadzi do Strzelina oraz autostrady A4 – objazd ten oznaczono na planie sytuacyjnym jako Objazd A3.

Na autostradzie A4 zaprojektowano tablice informacyjne informujące o utrudnionym dojeździe do Wrocławia od strony węzła Wrocław Wschód dla pojazdów o masie powyżej 12 ton, wskazujące konieczność dojazdu do Wrocławia przez węzeł Bielany Wrocławskie.

Osobą odpowiedzialną za oznakowanie jest Pan Stanisław Mackiewicz, tel. 509-299-978.

W załączeniu graficzne przedstawienie objazdów podczas trwającego remontu.

Udostępnij: