Remont œświetlicy w Wilczkowie rozpoczęty!

blog-img-08

W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe budynku śœwietlicy wiejskiej w Wilczkowie. Wykonawcą prac jest Spółdzielnia Rzemieœlnicza z Ząbkowic Śląskich.
Zadanie realizowane jest przy 50% wsparciu finansowym ze œśrodków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oœ 3 „Odnowa i rozwój wsi”.
Wnioskodawcą realizacji tej inwestycji są Rada Sołecka oraz mieszkańcy Wilczkowa.

W ramach remontu zostaną przeprowadzone następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

Po zrealizowaniu zadania obiekt będzie służył potrzebom lokalnej społecznoœci i umożliwi rozwój integracji mieszkańców.
W obecnej chwili trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej.

Tomasz Gracz
 

Udostępnij: