Regionany Punkt Konsultacyjno-Doradczy w UMWD w 2014 r

blog-img-08

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje pozarządowe działajšce na terenie Państwa gminy i powiatu do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji Pozarządowych.

Doradztwo udzielane jest zarówno w formie osobistej, jak i telefonicznej i mailowej.

Aby skorzystać z doradztwa osobistego należy wczeœniej umówić się pod nr tel. 71 770 40 76 lub pod adresem mailowym: konsultacje_ngo@umwd.pl, na który również można przesyłać zapytania w formie elektronicznej.

Zapraszamy na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław [piętro I, pok. 401] w poniedziałki w godzinach 11.00-16.00 oraz w œśrody w godzinach 8.00-13.00.

Nasz doradca może wesprzeć lokalne NGO w wielu aspektach ich działania, a w szczególnoœci:

1) w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, ofert, właœciwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzania w trakcie jego realizacji;
2) doradzić w sprawie kwalifikalnoœci wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źŸródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnoœśląskiego;
3) pomóc w zakresie prawidłowoœci opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania;
4) pomóc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych;
5) doradzić przy przygotowywaniu wniosków o płatnoœć, sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów;
6) doradzić na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalnoœci organizacji;
7) poinformować o możliwoœciach korzystania ze śœrodków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze śœrodków publicznych.

Szczegółowe informacje o Punkcie

Udostępnij: