Razem bezpieczniej

blog-img-08

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu „Razem bezpieczniej” wydało serię poradników z zakresu bezpieczeństwa.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treœciš.

Jak bezpiecznie przekraczać granicę Polski

Jak postępować w razie pożaru. Jak zapobiegać pożarom

Jak unikać zagrożeń

Jeœli musisz zeznawać

Karta rowerowa w szkole Projektowanie i tworzenie miasteczek ruchu drogowego

Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wœród dzieci i młodzieży

Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych

Poradnik dzielnicowego przemoc w rodzinie

Informator pokrzywdzonego

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie

Udostępnij: