Raport dotyczący wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze” na dzień 31.03.2023r.

Czyste powietrze small

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazuje raport dotyczący wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze” na dzień 31.03.2023r.

Gmina Żórawina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 314

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 223

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 151

Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ): 1.945.820,29 zł

Aktualizacja raportu będzie odbywać się co kwartał.

Więcej informacji na temat programu na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu czynny jest w Urzędzie Gminy w Żórawinie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy .                                                                                                         

Kontakt telefoniczny pod numerem 71-381-41-48.

Zapraszamy do korzystania z punktu.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny.

Udostępnij: