Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

blog-img-08

Z dniem 01 paŸdziernika 2013r. zostanie uruchomiony PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) dla mieszkańców Gmin należšcych do Zwiazku Międzygminnego Œleza-Oława.

Adres PSZOK:

ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 Oława

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny będzie (za wyjštkiem œwišt):
– w poniedziałki, wtorki, œrody i pištki w godzinach od 9.00 do 15.00;
– w czwartki od 13.00 do 19.00;
– w każdš sobotę w godzinach od 9.00 do 15.00.

Regulamin PSZOK

Wykaz odpadów przyjmowanych do PSZOK

Formularz przyjęcia odpadów

Udostępnij: