PUNKT KONSULTACYJNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ WE WROCŁAWIU – AKCJA „PRZYJAZNY URZĄD”

blog-img-08

Informujemy, że w dniach 18 czerwca, 1 wrzeœśnia, 5 listopada 2015 roku w godzinach od 13.00 do 13.45 w Urzędzie Gminy w Żórawinie będzie czynne stanowisko konsultacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

W czasie pracy punktu będzie można zrealizować następujące czynnoœci:

1.złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki:
– kopia œwiadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie,(oryginał do wglądu)
– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, (oryginał do wglądu)

2.złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:
– kopię ostatniego œwiadectwa ukończenia szkoły,(oryginał do wglądu)
– kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów œświadczących o posiadanych kwalifikacjach,(oryginał do wglądu)

3.złożyć wniosek o wydanie zaœwiadczenia dotyczącego przebiegu służby wojskowej pełnionej podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w celu przyznania statusu weterana lub weterana poszkodowanego

4.złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:
– aktualnego zdjęcia o wymiarach 3×4 cm oraz
– informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8,50-141 Wrocław PKO Bank Polski S.A nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

5. otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w książeczce wojskowej,

6. złożyć wniosek o wydanie zaœwiadczenia:
– dotyczącego przebiegu służby wojskowej
– uregulowanego stosunku do służby wojskowej

Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij: