Punkt informacji o projekcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2022

blog-img-08

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żórawina uruchomiony został Punkt informacji o projekcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2022. Zapraszamy do zapoznania się z projektem strategii oraz wniesieniem własnych opinii i uwag. Wszelkie informacje na temat projektu LSR można uzyskać u Pana Mateusza Królewicza (pok. 23, II piętro) w dniach od 2 – 15 grudnia w godzinach 8:00 – 15:00.

Udostępnij: