Przyznano 5 milionów złotych na ochronę 93 dolnośląskich zabytków

blog-img-08

Urząd Marszałkowski WD informuje, że na XXXVI sesji w Sejmiku w dniu 15 lipca 2021 r. przyjęta została uchwała przekazująca 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie naszego regionu. Wpłynęło 308 zgłoszeń na łączną kwotę przekraczającą 39 miliony złotych.
Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców. O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Kwotę 200 000 złotych otrzymał zabytkowy Kościół Świętej Trójcy w Żórawinie, z czego ogromnie się cieszymy. Lista pozostałych obiektów, którym przyznana została dotacja znajduje się w załączeniu do informacji oraz na stronie:  https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Biuro_Prasowe/Lipiec_2021/Zalacznik_lista_dotacji.xls

Udostępnij: