Przystąpienie Gminy Żorawina do związku transportowego

blog-img-08

7 września 2020 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina, na której podjęto decyzję o przystąpieniu do związku transportowego o nazwie: Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe.

Początkowo Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe zostały utworzone z potrzeby usystematyzowania i organizacji wspólnego transportu publicznego na terenie powiatu oławskiego i gmin do niego przynależących. Głównym celem Związku jest organizacja transportu publicznego zgodnego z art. 7 ust. 1 pkt. 4a w zw. z art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym.

 

W skład Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych wchodziły do tej pory:  powiat oławski oraz cztery gminy tj. gmina miasto Oława, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, gmina wiejska Oława, gmina Domaniów.

Zadania Związek realizuje poprzez operatora, którym jest PKS w Oławie S.A.

Przystąpienie do tego związku Gminy Żórawina jest pożądane z punktu widzenia potrzeb naszych mieszkańców, a także optymalnego wyznaczenia tras komunikacyjnych, ponieważ większość  potrzeb komunikacyjnych mieszkańców poszczególnych gmin wymaga przemieszczenia się poza granice danej jednostki samorządowej.  

Kolejnym krokiem jest zmiana statutu Związku, polegająca na uwzględnieniu nowego partnera – Żórawiny, a także Siechnic, które również wyraziły chęć przystąpienia do inicjatywy.

Na sesji gościli między innymi:

– Dariusz Koprowski – Sekretarz Miasta i Gminy Jelcz Laskowice oraz Przewodniczący Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego

– Tomasz Frischmann – Burmistrz Oławy

– Erwin Monastyrski- Prezes Zarządu PKS Oława S.A

Udostępnij: