PRZYPOMNIENIE O OBOWIĽZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO DNIA 15 MAJA 2013

blog-img-08

Przypominamy, że do dnia 15 maja 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokoœci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje należy składać w Biurze Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława, ul. Wiosenna 7, 55-011 Siechnice lub osobiœcie w Urzędzie Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, pok. nr 4 lub 1.

Ponadto informujemy, że rozstrzygniecie przetargu nastšpi dnia 23 maja 2013 r.

Informujemy również, że od dnia 08.05 do dnia 14.05.2013 r. do godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Żórawina będzie pełniony dyżur w celu zbierania i pomagania wypełniania deklaracji.

Udostępnij: