Przypomnienie o obowiązywaniu tzw. uchwały antysmogowej

nRFtnwjrefZr3tMv

Uchwała z dnia 30 listopada 2017 roku wprowadziła szereg wymogów dotyczących źródeł ciepła:

Węgiel kamienny:

  •  Zakaz węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm;
  •  Zakaz mułów i flotów oraz mieszanek z ich udziałem.

Węgiel brunatny:

  • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno:

  • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe:

  • Od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. 5 klasy;
  • Od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
  • Od 1 lipca 2028 można eksploatować tylko kotły min. 5 klasy.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

  • Od 1 lipca 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  • Zostały przyjęte również osobne uchwały dla gminy Wrocław oraz dla uzdrowisk. Wrocławska wprowadza m.in. zakaz używania paliw najgorszej jakości od 1 lipca 2018 roku, a kotły na paliwa stałe mają zostać zlikwidowane do roku 2028. Uchwała dla uzdrowisk określa, w których miejscowościach mają zostać zlikwidowane piece na paliwa stałe i w jakim terminie.
Udostępnij: