Przypominamy o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje:

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r. zmianie uległa wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego
Ślęza-Oława. Szczegóły:
http://www.sleza-olawa.pl/aktualnosc-57-zmiana_oplat.html

Udostępnij: