Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Andrzej Jaroch z wizytą w Żórawinie

Andrzej Jaroch2

Dzisiaj naszą gminę odwiedził Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – p. Andrzej Jaroch. Spotkanie z Wójtem Janem Żukowskim odbyło się w Żórawinie a dotyczyło aktualnych spraw, głównie w zakresie inwestycji, bezpieczeństwa i rozwoju. Rozmawiano o wydarzeniach, jakie ostatnio miały miejsce: m.in. budowie posterunku Policji i uroczystej inauguracji prac z tym związanych, podtrzymujących nasze lokalne tradycje dożynkach, przedsiębiorcach inwestujących w gminie. Ale nie tylko, bo poruszono zagadnienia aktualnie istotne dla gminy i jej mieszkańców, jak szkolnictwo i zdrowie. Takie wizyty i spotkania są bardzo istotne, bo w ich trakcie omawia się sprawy zarówno z lokalnego punktu widzenia jak i z perspektywy władz województwa. 

Udostępnij: