Przekazanie terenu rozbudowy szkoły podstawowej w Rzeplinie

blog-img-08

8 listopada 2019 roku podpisano protokół przekazania terenu budowy inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie. Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. z Proszowic.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (zadanie 1) oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (zadanie 2).

Wartość podpisanej umowy to 2 339 306,20 zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.01.2020 r.

Udostępnij: