PRZEKAŻ JEDEN PROCENT SWOJEGO PODATKU DLA OSP RZEPLIN

blog-img-08

Apelujemy do społeczeństwa, sympatyków i przyjaciół rzeplińskich strażaków!!!
Zarzšd OSP w Rzeplinie zwraca się z proœbš o przekazanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie.
Strażacy ochotnicy z naszej wsi od pokoleń pełniš bezinteresownš służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, œrodowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierujš się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym.
W obszarze naszego działania znajdujš się miejscowoœci: Rzeplin, Szukalice, Komorowice, Karwiany, Suchy Dwór, Żórawina, Żórawina Osiedle, Galowice, Mędłów.
Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętnoœci i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Pomagajšc nam, strażakom ochotnikom – pomagasz sobie!

Nazwa Banku – Bank Spółdzielczy w Kštach Wrocławskich Oddział Żórawina
Numer Konta – 46 9574 1028 2002 0101 1850 0001
Numer KRS – 0000294140

Pobierz plakat informacyjny

Udostępnij: