Przebudowa ul. Polnej i Osiedleńczej w Żórawinie

blog-img-08

W ramach przebudowy ulicy Polnej wykonane zostały już następujące prace: ułożono nową sieć kanalizacji deszczowej, wymieniono grunt oraz przygotowano podbudowę. Polska Spółka Gazownicza wykonała również sieć gazową. Aktualnie prowadzone są roboty brukarskie t.j. układane są krawężniki i obrzeża. Kolejnym etapem prac będzie osadzenie studni i wpustów kanalizacji deszczowej oraz ułożenie nawierzchni drogi i chodników z kostki betonowej. Prace zostaną zakończone w październiku bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę przebudowę ulicy Osiedleńczej, wykonane zostały już następujące prace: ułożono nową sieć kanalizacji deszczowej, wymieniono sieć wodociągową wraz z przyłączami do posesji. Obecnie prowadzone są prace związane z wymianą gruntu i przygotowaniem podbudowy. Kolejnym etapem prac będzie ułożenie krawężników i obrzeży, osadzenie studni i wpustów kanalizacji deszczowej oraz ułożenie nawierzchni drogi i chodników z kostki betonowej.

Przebudowa ulicy Osiedleńczej zakończy się w roku bieżącym.

Prace prowadzone są przez firmę WASBUD z Grodkowa.

Informację przygotował: Tomasz Gracz


 

Udostępnij: