Przebudowa ul. Majowej w Karwianach

blog-img-08

W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace polegające na przebudowie łącznika ul. Majowej z ul. Komorowicką. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Projektowana droga będzie miała zmienną szerokość od 4 do 5 metrów. Wymieniona zostanie istniejąca podbudowa oraz zamontowane zostaną studzienki odwadniające ulicę. Prace zakończą się w sierpniu bieżącego roku.

Inwestycja finansowana jest przez Gminę Żórawina.

Prace prowadzi firma RBAU sp. z o.o. z Wysokiej.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

Udostępnij: