Przebudowa ul. Głównej w Suchym Dworze

blog-img-08

Trwają prace związane z przebudową ul. Głównej w Suchym Dworze. W chwili obecnej remontowana jest kanalizacja deszczowa, wymieniono cz궜ć rurociągów, studnie zbiorcze oraz wpusty uliczne. Rozpoczęto również układanie nowych krawężników. Do wykonania pozostaną: chodniki, przejœcie dla pieszych, wymiana przepustu pod drogą oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 50% dofinansowanie ze śœrodków pochodzących z Budżetu Państwa. Prace zakończą się w połowie paźŸdziernika bieżącego roku.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: