Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przecławicach

blog-img-08

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Wartość dofinansowania: 75 %

Termin zakończenia realizacji inwestycji- sierpień 2012 r.

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rewitalizację miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Przecławice i okolic.
Świetlica jest miejscem wypoczynku i życia społeczno-kulturalnego wsi, jej przebudowa pozwoli na wzrost aktywności społeczności wiejskiej, pobudzenie do działania oraz integrację.

W ramach inwestycji: zmodernizowano instalację elektryczną, wykonano sanitariaty, wymieniono okna, drzwi i pokrycie dachowe, ocieplono budynek oraz zainstalowano system centralnego ogrzewania.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym obiekt stał się bardziej funkcjonalny.

Tomasz Gracz

Udostępnij: