Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów – wybrano wykonawcę

blog-img-08

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów – wybrano wykonawcę.

 

            Dolnośląska Służnba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła w styczniu bierzącego roku przetarg na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w miejscowości Stary Śleszów”. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogowa, kanalizacja deszczowa, chodniki oraz przebudowa mostu na rzece Żurawka. Jest to bardzo ważne zadanie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcą Starego Śleszowa. O realizację tej inwestycji od lat zabiegali mieszkańczy oraz Władze Gminy Żórawina.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Transcom Robert Białdyga z Jaryszowa. Na wykonanie zadania przewidziano 18 miesięcy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.dsdik.wroc.pl w zakładce przetargi.

 

Tomasz Gracz

Udostępnij: