Prośba do Mieszkanców Gminy

blog-img-08

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zwraca się z uprzejmą prośœbą aby w okresie podwyższonych temperatur ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, skwerów, mycia samochodów, poboru wody na opryski, napełniania basenów w godz. od 6:00 do 22:00.

Powyższa prośœba ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilośœci i pod odpowiednim ciœśnieniem.

Udostępnij: