Promesa i umowa na I etap renowacji kościoła Św. Trójcy w Żórawinie

Podpisanie Parafia I 2

15 marca podpisana została umowa dotacji pomiędzy Parafią św. Józefa w Żórawinie a Gminą Żórawina na „Konserwację i renowację polichromii kościoła Św. Trójcy w Żórawinie – etap I”. Został już wybrany wykonawca prac a Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Rządowym Program Odbudowy Zabytków udostępnił promesę inwestycyjną dopuszczającą rozpoczęcie prac konserwatorskich. Parafię reprezentował ks. proboszcz dr Cezary Chwilczyński a gminę Żórawina Wójt Jan Żukowski. I etap umożliwi przeprowadzanie robót o wartości 300 120,00 zł brutto, natomiast w najbliższych dniach podobna procedura przeprowadzona zostanie na II etap (związany z renowacją nie tylko polichromii a również wnętrz i posadzki manierystycznej świątyni) w szacunkowej kwocie 3,5 mln zł.

Udostępnij: