„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żórawina na lata 2017 – 2031”

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina wykłada do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żórawina na lata 2017 – 2031”.

W związku z powyższym w dniach 02.01.2018-22.01.2018 istnieje możliwość zapoznania się
z dokumentacją, a także składania uwag i wniosków. Dokument jest dostępny w siedzibie Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, II p. pokój nr 24, w godzinach urzędowania oraz w formie elektronicznej na stronie www.gminazorawina.pl.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Żórawina od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 22 stycznia 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:

Udostępnij: