Projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Żórawina z Organizacjami Pozarzšdowymi

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina informuje, że zarzšdzeniem nr 35 z dnia 12 maja 2011 r. wszczęto przeprowadzenie konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarzšdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostanš przeprowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzšdowych oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalnoœci pożytku publicznego, które odbędzie się 16 maja 2011 r. w siedzibie urzędu Gminy Żórawina o godz. 16.00.

Projekt Wieloletniego programu współpracy został zamieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Udostępnij: