Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarzšdowymi na 2014 r.

blog-img-08

Poniżej zamieszczam projekt Programu współpracy z organizacjami pozarzšdowymi na 2014 r.
Informuję, iż Program współpracy z organizacjami pozarzšdowymi na 2014 uchwalony przez Radę Gminy Żórawina w listopadzie 2013 r. z uwagi na niezgodnoœć z art.5a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873) został zaskarżony do WSA.
Wobec uznania zarzutów skarżšcego opracowano nowy Program.
Zamieszczono także zarzšdzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. przedmiotowego Programu.

Żórawina 21.02.2014r.
Maria Firecka

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żórawina – treœć zarzšdzenia i Programu Współpracy

Udostępnij: