PROJEKT Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarzadowymi

blog-img-08

PROJEKT Programu Współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011

12 X 2010 odbyło się spotkanie infirmacyjne dotyczšce współpracy tutejszego samorzšdu terytorialnego z organizacjami pozarzšdowymi.

Projekt Programu będzie przedmiotem konsultacji o zarzšdzeniu których powiadomimy na stronach internetowych.

Wszelkie uwagi dotyczšce Projektu Programu Współpracy prosimy zgłaszać telefonicznie: tel 71 3814114, emailem: sekretarz@zorawina.pl lub osobiœcie w siedzibie Urzędu.

Projekt Programu Współpracy został zamieszczony poniżej.

Projekt Programu Współpracy

Udostępnij: