Program „Mały strażak”

blog-img-08

W dniu 06 lipca br. o godz. 12:00 w garażu Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego zostały wręczone czeki okolicznościowe przekazujące środki finansowe w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z terenu gminy Żórawina czeki z rąk Prezesa Zarządu WFOŚiGW Łukasza Kasztelowicza, Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW Bartłomieja Wiązowskiego, Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Kamińskiego, Posła na Sejm Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, Posła na Sejm Pawła Hreniak, Wicewojewody Dolnośląskiego Jarosława Kresy odebrali przedstawiciele jednostek OSP:

– w Rzeplinie Naczelnik Sebastian Lewicki, czek na kwotę 13.500 zł,

– w Żórawinie Prezes Mateusz Kliński, czek na kwotę 13.244 zł,

– w Węgrach Skarbnik Michał Buczek, czek na kwotę 13.849 zł.

 

Czeki te stanowią 70% kwoty całości zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałą kwotę 30% ochotnicy otrzymają z UG Żórawina.

Celem projektu jest wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny a co za tym idzie bezpieczne i ergonomiczne środki ochrony indywidualnej w postaci ubrań specjalnych, hełmów bojowych oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Potrzeba realizacji wynika z rozwoju technologii oraz zagrożeń. W związku z ciągle rosnącą ilością wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych zapotrzebowanie na odpowiednie środki ochrony indywidualnej i sprzęt również wzrasta. Strażacy ochotnicy niosąc pomoc niemalże zawsze podejmują duże ryzyko wynikające ze specyfiki działania, muszą być gotowi na każde zadanie a co za tym idzie pewność ochrony swojego ciała musi być stuprocentowa. Pozytywne efekty jakie przyniesie wykonanie ww. zadania to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu strażaków-ratowników z terenu naszej gminy. Bezpieczeństwo druhów przełoży się w pełni, w stosunku jeden do jednego na Mieszkańców Gminy Żórawina, którzy mogą liczyć na druhów o każdej porze dnia przez cały rok.

Udostępnij: