Program „Mały Strażak”

blog-img-08

W dniu 20 września br. o godz. 10:00 w budynku OSP Siedlce odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono czeki okolicznościowe dla jednostek OSP z powiatu strzelińskiego, oławskiego i wrocławskiego, przekazujące środki finansowe w ramach Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Mały Strażak”.

Jeden z czeków na kwotę 19.000 zł na zakup kamery termowizyjnej z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasza Kasztelowicza i Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Kamińskiego odebrał Naczelnik OSP Rzeplin Sebastian Lewicki.

Udostępnij: