Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+

Pomoc żywnosciowa

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie Al. Niepodległości 15 osobiście w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek wtorek czwartek od 730 do 1530 , środa od 730 do 16 30  piątek od 730 do 1430.

lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 31-65 – 103 w 24

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024 r.

Odbiór żywności w Kościele Parafialnym w Żórawinie począwszy od 13 lipca 2024 w każdą sobotę w godzinach od 1000 do 1200

Udostępnij: