Profilaktyczne badania USG dla dzieci w Żórawinie

blog-img-08

W dniach 19 i 20 wrzeœnia 2012 r. Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Badania sš bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Badania majš na celu dokładnš ocenę stanu narzšdów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania sš realizowane według standardów medycznych okreœlonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doœwiadczonych lekarzy – radiologów.

Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? Rodzice nie majš wštpliwoœci – najważniejsze.
A jak często wykonujemy naszym dzieciom badania profilaktyczne? Za rzadko lub wcale.

Lekarze będš przyjmować w ambulansie Fundacji pracujšcym na stadionie w Żórawinie.

Aby wzišć udział w badaniu USG należy zapisać dziecko dzwonišc pod numer tel. 606 626748 w godzinach 9.00 – 17.00.
Zapisy trwajš od 5 do 7 wrzeœnia 2012r., do zapełnienia list.

Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy.

ZAPRASZAMY.

Udostępnij: