PRAWNIK DLA NGO? WE WROCŁAWIU ZA DARMO

blog-img-08

Działacie w organizacjach pozarzšdowych i stykacie się w swojej pracy z zagadnieniami natury prawnej, na które nie znacie odpowiedzi?
Przygotowaliœmy ofertę specjalnie dla Was. Z nami stać Cię na prawnika.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarzšdowych na bezpłatne spotkanie z prawnikiem, które będzie koncentrowało się wokół poniższych zagadnień:
– Tworzenie systemu przeciwdziałania brudnych pieniędzy w organizacjach pozarzšdowych
– Przebieg kontroli w organizacji pozarzšdowej
– Rodzaje umów zawieranych w zwišzku z działalnoœciš w organizacjach pozarzšdowych
– Odpowiedzialnoœć członków Zarzšdu w organizacjach pozarzšdowych

Spotkanie z prawnikiem odbędzie się 28 lutego b.r. w siedzibie organizatora, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzšdowych, przy pl. Solidarnoœci 1/3/5 w sali szkoleniowej nr 232 (II piętro) o godz. 15.00 i potrwa około 3 godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub e-mailowe:tel. 71 796 30 00, e-mail: dominika.chylinska@rcwip.pl
Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę i adres siedziby organizacji, którš reprezentuje oraz numer kontaktowy.
Jednoczeœnie serdecznie zachęcamy do przesyłania nam pytań, które chcielibyœcie Państwo zadać prawnikowi, a które mieszczš się w podanej powyżej tematyce.
WAŻNE! Przy zgłoszeniu prosimy o podanie informacji, czy reprezentowana przez Państwa organizacja pozarzšdowa prowadzi działalnoœć gospodarczš.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 lutego b.r. do godz. 16.00.
Na spotkanie mogš zgłosić się przedstawiciele organizacji pozarzšdowych majšcych swojš siedzibę lub biuro i działajšcych na terenie powiatów: strzelińskiego, trzebnickiego, wołowskiego, milickiego, oleœnickiego, oławskiego, œredzkiego, górowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocławia.
Iloœć miejsc jest ograniczona, decyduje kolejnoœć zgłoszeń.

Bezpłatne spotkanie z prawnikiem jest organizowane w ramach projektu „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczoœci Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij: