Pożyczki dofinansowane dla PRZEDSIĘBIORCÓW

blog-img-08

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki  niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Udostępnij: